کیف مدارک مدل پاسپورتی
کیف مدارک مدل پاسپورتی
کیف مدارک مدل پاسپورتی
کیف مدارک مدل پاسپورتی
کیف مدارک مدل پاسپورتی
کیف مدارک مدل پاسپورتی

کیف مدارک مدل پاسپورتی


  • چرم طبیعی

  • کیفیت بسیار عالی

  • دارای گارانتی یکساله

  • دارای ابعاد استاندارد

  • دارای جای مخصوص کارت اعتباری

  • دارای آلبوم عکس

  • جای بسته اسکناس

  • دارای جای موبایل و مدارک

  • دارای جای دسته چک پشت کیف

  • بند قابل اتصال و قابل تنظیم